CONTACT

Phone: 03-6261-6390 / FAX 03-6261-6391

3F Shinwa Building, 7 Yonban-chou, Chiyoda-ku, Tokyo, 〒102-0081, Japan

Email: info@upp-tone-music-in-english.com

Thanks for emailing!